Burgemeester

De burgemeester is het hoofd van het [[gemeentebestuur]] en wordt door de gewestregering benoemd uit de leden van de [[gemeenteraad]] voor een periode van zes jaar. De gemeenteraadsleden kunnen daarvoor kandidaten voordragen bij de provinciegouverneur. Een kandidaat-burgemeester heeft de steun nodig van de meerderheid van zijn eigen [[fractie]]. De steun van de [[meerderheid]] in de hele gemeenteraad is formeel niet nodig, maar is bijna altijd het geval. In uitzonderlijke gevallen kan de burgemeester ook worden benoemd buiten de verkozenen voor de gemeenteraad.

De burgemeester staat aan het hoofd van de [[gemeentelijke administratie]] en het [[college van burgemeester en schepenen]]. Daarnaast staat hij ook aan het hoofd van de lokale politie op bestuurlijk vlak of zetelt hij in de [[politieraad]] indien het lokale politiekorps verschillende gemeenten bedient. Hij moet ervoor zorgen dat de wetten en de besluiten van hogere overheden uitgevoerd worden.


Zie ook : [[Lijst van burgemeesters van Grobbendonk]]


Related Wikis

Share: