Posted in Gemeenteraad

Verslag Gemeenteraad 14/11/19

Door omstandigheden kon er niemand van deBurgers aanwezig zijn op de gemeenteraad. Dit verslag is gemaakt aan de hand van de geluidsopname van het zittingsverslag. We willen van de gelegenheid gebruik maken om er op te wijzen dat de kwaliteit van de opname zeer slecht is, met veel storende (achtergrond) geluiden. Ook valt het op dat gemeenteraadsleden…

Lees verder...