Verslag Gemeenteraad 14/11/19

Duur en Aanwezigen

Aanvang: 19u30                      Einde: 20u52

Verontschuldigd:

Afwezig:

Aantal agendapunten: 24

Korte inleiding / Verloop vergadering

Opmerkingen: Door omstandigheden kon er niemand van deBurgers aanwezig zijn op de gemeenteraad. Dit verslag is gemaakt aan de hand van de geluidsopname van het zittingsverslag. We willen van de gelegenheid gebruik maken om er op te wijzen dat de kwaliteit van de opname zeer slecht is, met veel storende (achtergrond) geluiden. Ook valt het op dat gemeenteraadsleden niet altijd gebruik maken van de micro's.

deBurgers willen een oproep doen aan alle inwoners om op regelmatige basis de activiteiten van je gekozen vertegenwoordigers zelf te komen controleren. De Gemeenteraad is openbaar en iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen.

We zoeken eveneens geëngageerde burgers die af en toe de gemeenteraad willen bijwonen en hierover objectief en onafhankelijk verslag op te maken voor het Burgerplatform. Neem contact met het Burgerplatform via info@burgerplatform.be

Verloop vergadering: De schermen werkten niet. Gelukkig werkten de stemmachientjes wel, althans toch tot punt 15. Vanaf punt 16 werd er terug met handopsteking gestemd. De eerste 12 punten handelden over allerlei algemene vergaderingen, daarna volgden 4 punten over grondafstanden, waarbij de Burgemeester en Schepen Anthonis de vergadering dienden te verlaten. Punt 13 werd even uitgesteld wegens ontbreken van bijlagen.

 

Uitgelichte punten

Punt 20: aankoop Pierloos. Trage weg tussen Dorp Bouwel en Nieuwendijk werd afgesloten in 2012. Het is een veilig alternatief voor fietsers en voetgangers voor de N13. Er wordt een oppervlakte van 1762 m2 aangekocht à 3,30 euro/m2. Omheiningen e.d. ten laste van gemeente. Afmetingen, doorgangen e.d. mede bepaald door ANB.

Punt 21: aankoop fotocabine. Bestuur ontvangt percentage van omzet. Plaatsing in januari.

Mededelingen en Vraagstelling

Het was deze maand de beurt aan Vlaams belang om de vragenronde te openen.

 • paaltje Sperwerlaan?
  Schepen Anthonis: Er was een infovergadering in juni. Uit verschillende mogelijkheden hebben de buurtbewoners de knip gekozen. Proefopstelling loopt tot eind februari.Gert Fransen benadrukt dat dit een moedige oplossing is. Eerst moet er een definitieve oplossing komen voor E313 en N13. Het probleem zijn vooral werknemers van de industrie die trachtten de Lindekens te bypassen. Fransen verwijst ook naar de oplossing voor de Schranswijk.

  Schepen Anthonis: Verkeersdrukte is toegenomen op N13 vooral tussen 4 en 6 uur. De Burgermeester verwijst naar het verschil tussen N13 (doorgaand verkeer) en de omliggende woonwijken die niet geschikt zijn voor doorgaand verkeer.

 • Vrachtwagens op brug N13. De Burgemeester antwoordt en zegt contact gehad te hebben met AWV. Borden worden geplaatst voor max 3,5 ton, nieuwe belijning komt er. Parkeerplaatsen zijn niet geschikt voor vrachtwagenparking.
 • Rolstoelfiets woonzorgcentrum.
  Schepen Taelman: Is in onderzoek, op zoek naar middelen voor aankoop.
  Lut Cateau benadrukt dat het artikel in de Groboscoop duidelijker moet aangeven dat alle inwoners van Grobbendonk deze rolstoelfiets kunnen ontlenen.
 • Er zouden geen uitnodigingen gestuurd zijn naar de fracties voor de Bibraad.
  Schepen Wouters: 2 december eerste bijeenkomst bibraad. Het heeft zolang geduurd omdat gemeente Grobbendonk op de vingers getikt is door de adviseur van het cultuurpact. In een adviesraad mogen geen politieke partijen zitten omdat politiek dan advies geeft aan de politiek. Degene die zich vanuit de fracties kandidaat gesteld hebben, worden uitgenodigd om dit toe te lichten. Zij kunnen dan kiezen om als geïnteresseerde burgers te zetelen. Omdat bepaalde fracties (CD&V, Vlaams Belang, Lokale Lijst) tijdens de vorige legislatuur niet in de raad zaten, hebben zij ook geen uitnodiging voor deze raad ontvangen. Er is wel een oproep geplaatst in de Groboscoop. Spa bevestigt dit.
 • Dossier woonwagenkamp. Oplossing voor mensen die na de aanpassingen niet meer op het terrein terecht kunnen (minder wooneenheden) en wat met mensen die de kosten voor af- en opbouw niet kunnen betalen?
  Burgemeester : meer plaatsen op huidige locatie zie GRUP Graafweide. Kosten worden bekeken met sociale dienst. Locatie wordt in GRUP ook geregulariseerd.
 • Jacht. Wat heeft gemeentebestuur te zeggen over jachtdecreet, wat met het wildbestand (patrijzen staan op rode lijst, maar mogen toch bejaagd worden)
  De Burgermeester kijkt dit na.

SP.a

 • Wat met de dode bomen op brug aan Militair domein.
  Burgemeester: Is reeds gemeld aan dienst scheepvaart. Voorjaar of najaar 2020 worden ze opnieuw aangeplant.

Lokale lijst:

 • In het kader van het burgemeestersconvenant zou er contact moeten opgenomen worden met Bleckmann ivm overvloedige verlichting. Burgemeester: dit is aandachtspunt binnen lokaal overleg Voka. Een aantal bedrijven in de regio zouden reeds aanpassingen aangebracht hebben.

 

Share:

Author: deBurgers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *