Verslag Gemeenteraad 17/10/2019

Duur en Aanwezigen

Aanvang:  19u29                       Einde:  21u10

Verontschuldigd: Lut Cateau

Afwezig:

Aantal agendapunten: 21

Korte inleiding / Verloop vergadering

13 punten van de 21 gingen over afvaardigingen algemene vergadering van intercommunales, grondafstanden en onteigeningen ivm de werken aan de N13.

Het stemsysteem en de publieksschermen werkten ditmaal naar behoren. Uitslagen van stemmingen mogen net iets langer op het scherm blijven staan ter informatie van het publiek.

Iets meer animo deze keer en enkele gemeenteraadsleden vroegen zich openlijk af wat ze hier nog kwamen doen gezien een aantal punten al goedgekeurd in de krant stonden en op televisie geweest waren. Dit terwijl de beslissingen op de gemeenteraad nog doorgang moesten vinden.

Uitgelichte punten

Punt 4. IOK Afvalbeheer, buitengewone algemene vergadering goedkeuring agenda.

Uit dit punt en de beperkte uitleg in de publieksdocumenten blijkt niet dat dit gaat over een verlenging van het afvalcontract met liefst 18 jaar. Dit is echter wel het onderwerp van dit punt en werd in de vragen door Gert Fransen (Lokale Lijst) duidelijk gemaakt.
Zijn opmerkingen : 18 jaar is veel te lang in de huidige tijd waar afvalbeheer jaarlijks aan veranderingen onderhevig is. Afval bestaat niet meer, het zijn grondstoffen waar op de markt veel geld voor betaald wordt. Zijn er andere leveranciers aangesproken om offerte te geven, in contracten die van korte duur zijn en waar de gemeente vrij blijft om over te schakelen? Bekijk aub de mogelijkheden in de privé. Grobbendonk is bij de beste sorteerders van de Kempen. Ook de bijdragen van Fost+ komen niet terug naar de gemeente maar gaan linea recta naar IOK. Hij vermeldt nog een ervaring die hijzelf had toen hij Schepen van Milieu was. Toen kwam een afgevaardige van IOK, wss duur betaald, binnenvallen in z'n kantoor met regelrechte bedreigingen betreffende het inzamelen van papier door verenigingen. Als iemand dat soort activiteiten ten toon spreidt wil dat zeggen dat er aan afval veel geld verdiend is. Het is spijtig dat dit niet is onderzocht, het gaat over geld van onze burgers. Ze maken ons bang, terwijl het perfect kan voor veel minder geld en meer mogelijkheden. Bekijk alsjeblief wat mogelijk is in de privé, in het belang van onze burgers. Tot zover de interventie van Gert Fransen.

Schepen Johan Verhaegen antwoord nog dat het gemeentebestuur in een vergadering met IOK heeft benadrukt dat Grobbendonk niet instapt in het Diftar systeem, noch papiercontainers zal invoeren en de ophaling van papier door verenigingen moet gegarandeerd zijn.

Het punt werd goedgekeurd, 7 tegenstemmen van de oppositie.

Punt 14. Aanbod overdracht openbare verlichting infrastructuur aan Iveka.

De bedoeling is om de openbare infrastructuur verlichting over te dragen aan Iveka tegen de nieuwwaarde, begroot op 700.000 euro. Hiervan krijgt de gemeente +- 150.000 euro in cash en de rest, 75%, in niet-stemgerechtigde en niet-dividendgerechtigde aandelen. Fluvius zal dan in 6 jaar tijd 1.600.000 euro investeren in de "verledding" van de openbare verlichting in Grobbendonk. (trouwens een prachtig woord, verledden)

Opmerking Yvan Verbeeck (Spa): Facebook en RTV zijn sneller dan de gemeenteraad met de aankondiging van het bestuur terwijl dit vandaag nog moet goedgekeurd worden in de gemeenteraad. Waarom zitten wij hier nog? Hij zal wel goedkeuren maar...
Gert Fransen (Lokale Lijst) sluit zich hierbij aan.
Maarten Wouters (CD&V) merkt op dat dit opnieuw het verkopen is van het laatste stuk openbare patrimonium. Hij legt ook de nadruk op de aandelen die we in ruil krijgen, ze zijn niet stemgerechtigd en geven geen recht op dividend. Ze sieren enkel de balans.

De Burgemeester zegt dat dit verledden financieel in verbruik een mooie besparing geeft en het in hun programma stond en ze daarom ook onmiddellijk rond de tafel zijn gaan zitten om dit waar te maken.

Het punt werd goedgekeurd met 3 stemmen tegen (CD&V en Lokale Lijst) en 4 onthoudingen (Spa).

Mededelingen en Vraagstelling

Lokale Lijst: Hoe ver staat het met de Kasteelhoeve?

De Burgemeester antwoordt dat er subsidiedossiers worden ingediend. Het bestuur is ook bezig om de Kasteelhoeve volledig zelf aan te kopen.

Lokale Lijst: Hoe is de situatie met de Mercuriussite?

Antwoord: Er is een participatietraject geweest en het RUP wordt opgemaakt.
- Spa: Blijkbaar is er enige onenigheid met de Provincie?
Antwoord: Het klopt dat de Provincie een andere visie heeft over de invulling van de site. Zij willen de KMO zone behouden. Uiteraard is de gemeente het hier niet mee eens.

Spa: Kan het overwogen worden om het gratis busabonnement voor 12-jarigen uit te breiden tot 18-jarigen.

Antwoord: ...

Verder hadden CD&V, Spa en Nva nog enkele opmerkingen en vragen. We hebben hierboven de belangrijkste uitgelicht, meer info in de audiobestanden van de gemeenteraad die je hier kan vinden.

Share:

Author: deBurgers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *