Installatie Gemeenteraad 3/1/19

Vanavond was het zover. De geboorte van de nieuwe gemeenteraad is een feit.
De raadzaal van het gemeentehuis was rijkelijk gevuld en er heerste een ingetogen, plechtige en hoopvolle sfeer onder alle aanwezigen.

De ceremonie duurde ongeveer 3 kwartier en verliep zoals verwacht.

21 nieuwe (en oude) gemeenteraadsleden werden ingezworen.
De raad voor maatschappelijk welzijn staat in voor het algemeen bestuur van het OCMW.
De leden van de gemeenteraad vormen eveneens de raad voor maatschappelijk welzijn.
9 zetels Gib, 4 zetels Nva, 4 zetels Spa, 2 zetels Cd&v, 1 zetel VB, 1 zetel LL

Grobbendonk Gemeenteraad

5 schepenen werden ingezworen:
Eric Van Meensel (1ste schepen, Nva)
Ulrik Anthonis (2de schepen, Gib)
Brent Wouters (3de schepen, Gib)
Johan Verhaegen (4de schepen, Gib)
Martine Taelman (5de schepen, voorzitter bijzonder comité sociale zaken, Gib)

College van Burgemeester en Schepenen

Grobbendonk mag in totaal 3 leden afvaardigen om in de Politieraad van zone Neteland onze gemeentebelangen te verdedigen:
Ulrik Anthonis (Gib)
Gino Van der Elst (Nva)
Walter Cambré (Spa)

Burgemeester Marianne Verhaert (Gib) zetelt van rechtswege in het College van de Politieraad.

Er werden ook 6 leden verkozen om te zetelen in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
Dit comité is bevoegd om te beslissen over de individuele dossiers rond maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) bestaat uit 1 voorzitter en 6 leden. Het BCSD vergadert maandelijks in besloten zitting in de raadzaal van het OCMW.
Ludo Willems (Gib)
Annemie Cavens (Gib)
Liesbeth Van den Bulck (Gib)
Ronald Gorremans (Spa)
Philip Ardies (Nva)
Ludwig Jacobs (Cd&v)

Bijzonder Comité Sociale Dienst

Na de installatievergadering werden alle aanwezigen uitgenodigd voor een informele receptie en konden de felicitaties hartelijk gedeeld worden.
Dit alles met een glaasje cava of fruitsap en enkele bordjes met zoute en paprika chips.


Share:
Dieter Peeters

Author: Dieter Peeters

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *