Verslag Gemeenteraad 12/9/2019

Duur en Aanwezigen

Aanvang: 19u40                        Einde: 20u25

Verontschuldigd: Gert Fransen, Carine Geyselings, Natalie Moens, Gino Van der Elst, Alex Van Peer (tot agendapunt 4)

Afwezig: Lut Cateau, Ivan Verbeeck

Aantal agendapunten: 18 + 1 extra punt toegevoegd

Korte inleiding / Verloop vergadering

Het stemsysteem werkt nog niet naar behoren. De publieksschermen lieten het afweten en het stemmen werd wegens technische moeilijkheden tijdens het eerste punt éénparig afgevoerd voor deze vergadering. Terug stemmen met handopsteking en voor de persoonskeuzes werden de kartonnen dozen terug bovengehaald.

Door de vervanging van Alex Van Peer door Fatima De Smedt als nieuw gemeenteraadslid moest voor allerhande intercommunales, algemene vergaderingen en raden een nieuwe vertegenwoordiger gekozen worden. Zowat de helft van de agendapunten waren stemmingen over deze vervanging.

Naast wat grondafstanden en onteigeningen stond er enkel nog een verhoging van het OCMW budget op het programma.

Niet echt een gemeenteraad die je zou verwachten na 2 maanden verlof. Het kan toch niet zijn dat er niet meer belangrijke punten voor onze gemeente te bespreken en te beslissen zijn. Waar is het nieuw beleid? Bij nazicht van de schepencollege verslagen, die wel doorwerkten tijdens de verlofperiode, bleek dat er wel wat beslissingen genomen werden. Echter enkel betreffende de dagelijkse gang van bestuur in onze gemeente.

Uitgelichte punten

Ter vervanging van gemeenteraadslid Alex Van Peer (GIB) werd Fatima De Smedt (GIB) ingezworen.

Extra punt: Burgemeestersconvenant 2030 en streekproject Kempen 2030.

Dit gaat over de samenwerking tussen lokale en regionale besturen om de Europese doelstellingen voor 40% minder uitstoot broeikasgassen te halen. Het streekproject Kempen 2030 is de opvolger van 2020, de samenwerking tussen alle 29 gemeenten van de Kempen die dezelfde doelen en ambities uitdragen. De deelname werd éénparig goedgekeurd. Voor meer informatie kijk op de site van het Burgemeestersconvenant.

Mededelingen en Vraagstelling

Vraag Maarten Wouters (CD&V): over nieuw product overkapping van grachten met fietspaden.

De Burgemeester geeft meer uitleg over het project, zij was aanwezig bij de voorstelling. Het is een innovatieve oplossing die mede door een Grobbendonks bedrijf wordt ontwikkeld. Het is echter niet meer mogelijk dit toe te passen op de heraanleg van de N13 omdat hierdoor de vertragingen te sterk zouden oplopen.

Vraag Walter Cambré (SPA):  betreffende de Facebook post over de geluidsoverlast bij kinderopvang De Wijngaard en hij maant iedereen aan om nogmaals art 31 van het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties te herlezen.

De Burgemeester meldt dat Brent Wouters dat probleem onmiddellijk heeft opgepakt en correct zonder extra's heeft gereageerd. Hij heeft zijn best gedaan om een compromis te vinden waar iedereen mee kon leven. Verder is de gemeente niet verantwoordelijk voor de berichten op Facebook en de kinderopvang blijft.

 

Verder van de andere gemeenteraadsleden (onze volksvertegenwoordigers), geen nieuws. Noch vragen, noch opmerkingen, noch vermelding van een deugddoende vakantie.

Share:

Author: deBurgers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *