Verslag Gemeenteraad 28/2/19

De Gemeenteraad van donderdag 28/02/19 is een 4 uur durende marathon-zitting geworden, van 19u30 tot 23u30.
2 Personen waren verontschuldigd: Johan Verhaegen (Gib/Open VLD) en Lut Cateau (Vlaams Belang).

Er stonden niet minder dan 51 punten op de agenda en er moesten, door middel van geheime stemming, 54 zitjes in allerhande Raden van Bestuur en Algemene Vergaderingen verdeeld worden (o.a. Cipal, IOK, Fluvius, Pidpa, enz.). Zowel vertegenwoordigers als vervangers werden voorgedragen.

Agendapunt 3 + 51: Het eerste hoogtepunt was er tijdens punt 3, dat meteen gecombineerd werd met agendapunt 51: Het huishoudelijk reglement + Inspraak.
Lokale Lijst had blijkbaar 2 voorstellen ingediend die meer inspraak aan inwoners moesten geven. De voorstellen waren echter van die aard dat ze eenvoudig gecounterd werden door Martine Taelman. Het eerste voorstel was volgens haar niet eens uitgewerkt en het tweede voorstel ging niet ver genoeg.
Het was de burgemeester zelf die liet weten dat er een deftig en uitgebreid inspraak-reglement zal opgesteld worden dat veel verder gaat dan een enkel spreekrecht in de gemeenteraad. De burgemeester belooft, tegen de gemeenteraad eind April, een degelijk en uitgebreid reglement rond inspraak voor onze gemeente voor te leggen.
In het nieuwe huishoudelijke reglement zouden dus deze avond geen concrete regels rond inspraak gezet worden maar wel een verwijzing naar een uitgebreid apart participatie-reglement. De meerderheid stemt voor (12 stemmen). De oppositie onthoudt zich (7 stemmen).

Hierna volgen de talrijke stemmingen.
Alle vertegenwoordigers werden telkens verkozen met exact 12 stemmen (8 x Gib/Open VLD + 4 x NVA).
Enige uitzondering is 1 zitje bij Pidpa voor G. Fransen (verkozen door de oppositie).


Zie hieronder het overzicht van het aantal zitjes per persoon:

Marianne Verhaert (Gib/Open VLD): 9
Peggy Goormans (Gib/Open VLD): 5 (+ 1x plaatsvervanger)
Alex Van Peer (Gib/Open VLD): 5 (+ 1x plaatsvervanger)
Paul van Rompaey (Gib/Open VLD): 4 (+ 2x plaatsvervanger)
Gino Van der Elst (NVA): 3 (+ 3x plaatsvervanger)
Jelena Cecelja (Gib/Open VLD): 4
Brent Wouters (Gib/Open VLD): 2 (+ 2x plaatsvervanger)
Greet Van de Peer (NVA): 3
Hilde Leens (NVA): 2 (+ 1x plaatsvervangers)
Eric Van Meensel (NVA): 2 (+ 1x plaatsvervanger)
Johan Verhaegen (Gib/Open VLD): 2
Ulrik Anthonis (Gib/Open VLD): 2x plaatsvervanger
Gert Fransen (LL): 1

Het was vooral de stemprocedure die deze gemeenteraad zo ellendig lang maakte.

Als opkikkertje trakteerde de burgemeester en haar schepenen, omstreeks 22u30, met pizza’s voor alle raadsleden én voor de 7 dappere burgers die nog aanwezig waren in het publiek. Op dat moment zaten we aan agendapunt 37.

Agendapunt 39: Grobbendonk krijgt er een nieuwe straat bij: de Minnekepoeslaan (éénparig goedgekeurd).

Agendapunt 40: Gratis grondafstand Heibloemlaan – goedkeuring
“Het voorgeschreven goed is opgemeten en wordt aangeduid als lot A op een opmetingsplan van 30 januari 2019 opgesteld door de heer Paul Verhaert en de heer Erwin Jacobs, landmeter-experten handelend voor…”
Marianne Verhaert en Ulrik Anthonis moeten tijdens dit agendapunt de zaal verlaten om belangenvermenging te voorkomen.
Beiden zijn familiaal gerelateerd aan Paul Verhaert.

Agendapunt 45: Aankoop tweedehands bandenkraan. (Op 12 December 2018 is de bandenkraan op het recyclagepark door kortsluiting volledig uitgebrand).
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 110.000 euro excl.btw of 133.100 euro incl. 21%btw. (éénparig goedgekeurd)

Agendapunt 47: Delegatie van de bevoegdheid gemeenteraad naar Schepencollege: Omschrijving van “Dagelijks Personeelsbeheer” Gemeente en OCMW.

Agendapunt 48: Delegatie van de bevoegdheid gemeenteraad naar Schepencollege: Informatieveiligheid – “verwerkersovereenkomsten”.
Ivan Verbeeck (SPA) geeft aan dat zijn fractie deze 2 punten niet zal goedkeuren. Hij vindt dat dit bevoegdheden van de gemeenteraad moeten blijven.
Er zijn volgens hem al te veel bevoegdheden overgedragen aan het schepencollege.
(noot van reporter: Tijdens de vorige legislatuur heeft SPA, toen in de meerderheid, net vele bevoegdheden mee overgeheveld van gemeenteraad naar schepencollege).
Beide punten werden goedgekeurd met 12 stemmen voor (meerderheid) en 7 stemmen tegen (oppositie).

Agendapunt 51: Mededelingen en vraagstelling

CD&V:

 • Er zou voor de inwoners geen compost meer beschikbaar zijn in het containerpark? Dit klopt. Vanwege de uitgebrande bandenkraan, is er veel compost onbruikbaar geworden. Momenteel zijn er geen reserves beschikbaar voor de inwoners.
 • Wat is de status van de McCain-site? De burgemeester laat weten dat er op 28 Maart voor alle inwoners een Info-avond rond deze site zal georganiseerd worden.
 • Welk advies heeft het schepencollege gegeven rond natuurgebied Schupleer-Vuilvoort? De burgemeester laat weten dat er nog geen vraag tot advies gesteld werd.
 • Drugsproblematiek. Wat gaat er hierover in het beleidsplan staan? Martine Taelman zegt dat dit een prioriteit zal zijn in het zonaal veiligheidsplan.
 • Op basis waarvan zijn de betonblokken in de Klein Gentstraat weggehaald? Dit werd blijkbaar opgedrongen door Herentals. Men gaat naar een structurele oplossing zoeken. De volgende weken zal de politie zone Neteland elke voormiddag en namiddag telkens 1u controle houden.

SPA:

 • Hoever staat men om Sus Verhaegen ereburger te maken? Dit wordt nog besproken.
 • SPA vraagt om offertes op te vragen voor diervriendelijk vuurwerk. Eric van Meensel zegt dat in de toekomst diervriendelijk vuurwerk gebruikt zal worden en dat dit in de beleidsnota zal opgenomen worden.
 • DP World werd overgenomen door van Moer. Welke impact zal dit hebben op onze gemeente? De burgemeester laat weten dat er reeds overleg is tussen de gemeente en Van Moer maar dat er ook reeds overleg is tussen Van Moer en de omwonenden.

Lokale Lijst:

 • Wat gaat DP World doen aan de overlast? Van Moer heeft reeds aangegeven dat alle nodige aanpassingen zullen gebeuren om overlast te vermijden + zie reactie op de vraag van SPA.
 • Kan Bleckman op Beverdonk zijn lichten dimmen ‘s nachts? Voor het milieu is dit niet te verantwoorden en het is lichtpollutie.
  De gemeente zal dit opnemen met het bedrijf.
 • Het geluidsfragment van de vorige gemeenteraad, op de gemeentelijke website, duurt slechts 20min en is dus onvolledig.
  Dit wordt bevestigd door de burgemeester en blijkt het gevolg van een onherstelbare fout te zijn.
 • Gaat de burgemeester als zij verkozen wordt bij de volgende verkiezingen al haar mandaten en zitjes nog wel kunnen combineren?
  De burgemeester geeft aan dat als zij verkozen wordt, ze haar job bij Aquafin zal opgeven. Zij geeft aan tevens burgemeester te zullen blijven.

The End

Share:
Dieter Peeters

Author: Dieter Peeters

2 thoughts on “Verslag Gemeenteraad 28/2/19

 1. Bedankt voor je opmerkzaamheid, Paul. Ook in de digitale wereld bestaan er zetduiveltjes. We doen onze uiterste best ze te neutraliseren. Bij deze aangepast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *