Nieuw College bekend.

De samenstelling van het nieuwe College is bekend, mochten we uit de pers vernemen.

De nieuwe bestuursploeg neemt vanaf 1 januari 2019 de touwtjes in handen.

Burgemeester Marianne Verhaert (GIB) neemt er de bevoegdheden “algemene zaken”, “openbare werken”, “veiligheid” en ” inspraak” bij.

Eric Van Meensel (N-VA) wordt bevoegd voor “financiele zaken”, “juridische zaken”, “economische zaken” en “dierenwelzijn”.

Ulrik Anthonis (GIB) wordt Schepen van “mobiliteit”, “vrije tijd” en “senioren”.

Brent Wouters (GIB): “leren”, “jeugd” en “gezin”.

Johan Verhaegen (GIB): “ruimte”, “toerisme” en “communicatie”.

Martine Taelman (GIB) wordt Schepen van “welzijn” en “personeelszaken”.  Zij is ook de voorzitter van het “bijzonder comité”. (nvdr) Dit is de vervanging van het OCMW volgens het nieuwe Vlaamse Decreet dat van kracht wordt op 1/1/2019.

De gemeenteraad wordt de volgende drie jaar voorgezeten door Greet Van de Peer (N-VA). Op 1 januari 2022 wisselt zij van bevoegdheden met Johan Verhaegen en wordt dan 3 jaar Schepen.

 

Opvallend in het bestuursakkoord is de melding dat er ingezet zal worden op “sterke inspraak via burger- of wijkbegrotingen”.

Share:

Author: deBurgers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *