Gemeenteraad 11/12/18 – Chips, zout en paprika…

Op dinsdag 11 december vond de laatste gemeenteraad van de huidige coalitie plaats. Er waren 4 afwezigen.
Anne Appeltans-Janssen (Lokale Lijst) was verontschuldigd. 3 Leden van Gib/OpenVLD waren blijkbaar zonder de voorzitter te verwittigen niet aanwezig.

Er moesten 10 agendapunten en een vragenronde behandeld worden.
Desondanks werd het record van vorige maand niet verbroken. Men deed er dit keer niet minder dan 35 minuten over.
Leuk detail: na de gemeenteraad werden de raadsleden én het aanwezige publiek getrakteerd op een glaasje fruitsap en/of cava en enkele schoteltjes chips (zout & paprika).

Daarmee is bijna alles gezegd.

Interessant detail

Er blijkt wat te bewegen binnen SPA en het afscheid van Herman Cambré uit de gemeentepolitiek uit zich meteen in het stemgedrag.
Tijdens 2 stemmingen stemde Herman Cambré telkens 'voor' met de meerderheid, terwijl voorzitter Ivan Verbeeck en Carine Geyselings zich onthielden of 'tegen' stemden.

Agendapunt 4

In 2012 werd tussen de gemeente Grobbendonk en de firma McCain een concessieovereenkomst voor 30 jaar afgesloten voor een ondergrondse persleiding. McCain zou een jaarlijkse concessievergoeding van € 28.396 aan de gemeente betalen. In 2016 werd de overeenkomst door McCain opgezegd wegens stopzetting van haar activiteiten.
In het kort: McCain moest, volgens de overeenkomst bij de beëindiging ervan, de persleiding op eigen kosten verwijderen en alles in de oorspronkelijke staat herstellen. McCain weigert dit te doen.

De deal bestaat er nu in dat de persleiding in de grond mag blijven zitten "op verantwoordelijkheid van McCain". In 2042 (!) zullen de gemeente Grobbendonk en McCain nog eens "de opties bekijken omtrent het herstellen in oorspronkelijke toestand". Men schuift dit probleem dus ongegeneerd voor zich uit naar de volgende generatie. De gemeente Grobbendonk zal nu de reeds opgevraagde waarborg terug storten op een geblokkeerde rekening, waar die blijft staan tot 2042...

Lokale Lijst, NVA, CD&V en Herman Cambré stemden vòòr deze 'oplossing'. Er waren 6 onthoudingen: Spa (2x) met de fracties Gib (2x) en VB (1x)

Agendapunt 6

Personeelszaken - collectieve sluiting, opnemen van verlof en recuperatie van verlof in geval van ziekte tijdens verlof, gebruik dienstvoertuigen, etc.
2 Tegenstemmen: Spa (2x)

Agendapunt 8

Fractie Gib vraagt hoever het staat met de aanwerving van een vaste directeur voor het woon-zorgcentrum. Momenteel hebben we al een lange tijd interim-directeurs aan een kost van +- € 10.000 per maand. Bij afwezigheid van de OCMW-voorzitster Anne Appeltans-Janssen kon niemand hierop antwoorden. De voorzitter van de gemeenteraad adviseerde dat Martine Taelman de vraag ook kan stellen aan haar fractieleden die deel uitmaken van de OCMW-raad. Zij zouden haar hierover toch moeten kunnen informeren...

Vragenronde

3 opmerkelijke momenten tijdens vragenronde bij de Gib-fractie.
* Het schepencollege beloofde 2 maanden geleden werk te maken van het inwinnen van inlichtingen om zo snel mogelijk een geldautomaat in Bouwel te installeren. Na een lange zin met opmerkelijk veel euh's gaf de burgemeester tenslotte toe dat hij dit eigenlijk had laten liggen en er niets voor gedaan had.
* Wanneer gaat de N13 eindelijk open? Wel, op vrijdag 21 december, tussen 14u en 17u gaat de N13 in beide richtingen open, volgens de burgemeester.
* Wateroverlast N13 - werd er een formele ingebrekestelling ingediend? Volgens Herman Cambré is Infrax wel op de hoogte en is men ermee bezig... denkt hij toch.
De burgemeester laat weten dat er door de gemeente nog geen formele ingebrekestelling werd ingediend.

In januari zal de eerste gemeenteraad plaatsvinden onder de nieuwe coalitie.

 

(Het officiële verslag, audio en bijlagen kan je terugvinden op deze pagina, zo snel het gemeentebestuur deze gepubliceerd heeft)

Share:
deBurgers

Author: deBurgers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *